Stichting Phéron

Jaarlijks overlijden er voor, tijdens of na de bevalling, gemiddeld 4 baby’s per dag in Nederland. Stichting Phéron helpt ouders en naasten te steunen en in beweging te brengen bij het verlies én afscheid van hun baby.

Doelen realiseren

Om haar doelen te verwezenlijken is Phéron afhankelijk van vrijwilligers, giften, donaties en sponsoren. Stichting ’t Waterpoartsje steunt Stichting Phéron.