ANBI

Stichting ’t Waterpoartsje is door de Belastingdienst erkend als een (culturele) Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) gelden belastingvoordelen bij erven, schenken en giften.

Gegevens stichting

Naam
Stichting ’t Waterpoartsje

RSIN
859249979

Statutaire doelstelling
De stichting heeft als doel het bevorderen van sociale en/of maatschappelijke activiteiten alsmede het bevorderen van de sociale cohesie in en rondom Sneek, op elk mogelijk gebied, en in welke vorm hoe dan ook genaamd en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beloningsbeleid
Stichting ‘t Waterpoartsje verstrekt geen onkostenvergoedingen aan bestuurders. Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de stichting is. Bestuurders en vrijwilligers zetten zich vrijwillig in en ontvangen geen beloning/vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de stichting bestaat is gezamenlijk bevoegd en kent de volgende bestuurders: Wietse Jan Nieuwenhuis (voorzitter), Cees Vogelvanger (secretaris), Klaas-Pieter Majoor (penningmeester).

Hoofdlijnen van het beleidsplan
Ons volledige beleidsplan is te downloaden (zie link). Hierin gaan we in op de algemene gegevens, ons bestuur, onze missie, visie en ambitie en de doelstellingen van de stichting. Verder beschrijven we de beoogde doelgroep en onze betrokkenheid bij activiteiten. Het beloningsbeleid komt aan bod en er wordt verslag gedaan van uitgeoefende activiteiten.

De manier waarop de stichting geld werft
Onze stichting heeft als kernwaarde dat impact creëren belangrijker is dan geld werven. Hoewel geld essentieel is om onze doelstellingen te verwezenlijken, zijn we er van overtuigd dat het bereiken van tastbare positieve resultaten in onze lokale gemeenschap minstens zo belangrijk is.

  • Opbrengst van de Stadsbrouwerij Sneek
    Van elk biertje wat verkocht wordt, gaat 0,25 ct naar de stichting. Daarnaast is de brouwerij in handen van de Stichting, dus als er winst gemaakt wordt, gaat dat naar de stichting.
  • Donaties en Sponsoring
    Stichting ‘t Waterpoartsje heeft historisch gezien een sterke gemeenschapssteun genoten, en we verwachten dat dit zal voortduren. Ambassadeurs schrijven zich in voor de “box met un goëd gefoël” van de Stadsbrouwerij Sneek. Certificaathouders steunen de stichting door 500 euro te doneren.
  • Subsidies, Fondsen en Theater Sneek
    We zoeken actief de samenwerking met organisaties die onze missie steunen denk hier bijvoorbeeld aan het Oud Burger Weeshuis (OBW). Daarnaast zoeken we naar subsidiemogelijkheden en financiering van fondsen die gericht zijn op onze missie.

Het creëren van positieve en blijvende verandering staat centraal in onze missie. We geloven dat geld pas echt waardevol is wanneer het wordt ingezet om impact te genereren en het leven van mensen te verbeteren. Dit is de drijvende kracht achter onze stichting.

Beheer en besteding van het vermogen
Het vermogen van de stichting wordt te allen tijde aangewend ter verwezenlijking van de doelstellingen van de Stichting. De Stichting zal niet meer vermogen houden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstellingen van de Stichting.