SLTC De Vliegende Bal

SLTC De Vliegende
Bal

Sport verbroedert en stimuleert de mienskip!

Cruciale rol

Sportclubs spelen een cruciale rol bij het bevorderen van mienskip en  maatschappelijke betrokkenheid. Ze bieden niet alleen een plek waar mensen samenkomen om hun passie voor sport te delen, maar ze dragen ook bij aan een gevoel van gemeenschap en sociale verbondenheid. Tennisvereniging “De
Vliegende Bal” is een uitstekend voorbeeld van een club die deze waarden omarmt. Tennisvereniging “De Vliegende Bal” heeft zichzelf echt op de kaart gezet als een mienskipgedreven club. Ze organiseren regelmatig evenementen en toernooien die niet alleen openstaan voor hun leden, maar ook voor de
bredere gemeenschap. Hierdoor creëren ze een sfeer waarin iedereen
welkom is, ongeacht hun vaardigheidsniveau of achtergrond. De club stimuleert ook actieve deelname van haar leden in het vrijwilligerswerk,
wat bijdraagt aan het versterken van de band tussen individuen en het
vergroten van het gevoel van saamhorigheid. Stichting ’t Waterpoartsje steunt de vereniging als sponsor op het jaarlijkse Padel Toernooi Waterpoartsje Open en door middel van “Un Goed Gefoel” banner op de tennisbanen.